Skip to content

Тежеуіш сұйықтықтары бойынша беталыстар

 

Көлік өнеркәсібінің өркендеп-дамуының нәтижесінде және отын шығымы мен пайдаланылған газдардың сыртқа бөлінуін азайту мақсатында қоршаған ортаны азырақ ластайтын, қуаты жоғарырақ, бірақ капот астындағы температуралар жоғары болатын автокөліктер жасап шығарылуда.  

Бүгін де жабдық өндірушілердің көпшілігі осы температуралық  диапазон мен шектеуді қанағаттандыру үшін DOT 3 тежеуіш сұйықтығын немесе DOT 4 тежеуіш сұйықтығын талап етеді.

Қазіргі таңда стандарттау жөніндегі ұйымдар жаңа спецификацияны қолға алмай отыр.

Дей тұрғанымен,  әрбір жабдық өндіруші DOT 3 немесе DOT 4 тежеуіш сұйықтығына негізделе отырып, қосымша сынақтар жүргізіп, кейбір шектерді ұстана келе, өздерінің жеке спецификацияларын жасап шығарды. Мысал ретінде DOT 4 + немесе Super DOT 4  тежеуіш сұйықтығы бойынша спецификацияны айтуға болады.