Skip to content

Тежеуіш сұйықтықтарының сәйкестігі

DOT 3, 4  және 5.1 сияқты тежеуіш сұйықтығы сол категориядағы басқа тежеуіш сұйықтықтарымен бірге толықтай араластырыла алады. Өйткені DOT стандартында сәйкестіктің тексерілуі қарастырылған. Алайда қайнау  температурасы жоғары тежеуіш сұйықтығы қайнау температурасы төмен сұйықтықпен араласқан жағдайда жоғарырақ кластағы тежеуіш сұйықтығының сипаттамаларымен салыстырғанда қасиеттері мен сипаттамалары төменірек сұйықтық алынады.