Skip to content

Автомобильге арналған трансмиссиялық май

Заманауи автомобиль – бұл көптеген жұмыс істеп тұратын механизмдері мен бөлшектері болатын күрделі құрылғы. Жұмыс процесі металл беттерінің өзара әрекеттесуін болжамдайды, соның нәтижесінде, тораптың жылдам ескіруге әкелетін үйкеліс пайда болады. Жылдам ескіруге жол бермес үшін арнайы майлаушы материалдарды, әсіресе минералды баламаларымен салыстырғанда жақсы аққыш қасиеттеріне ие, сондай-ақ, температуралардың әсерінен тұтқырлықтың айтарлықтай өзгерісіне ұшырамайтын трансмиссиялық синтетикалық майды қолданады. Синтетикалық май үйкелу процесіне жол бермейтін қорғаныс үлдірін құрайды. Бұндай майлар механикалық беріліс қорабында, жетекші редукторларында және руль механизмдерінде қолданылады.

Автомобильдің трансмиссиялық майы – оның қасиеті мен ерекшеліктері

Майлаушы материал алдын ала ескіруден трансмиссия механизмін сенімді түрде қорғайтын арнайы құрамға ие. Барлық маусымды трансмиссиялық майлар өздерінің қасиеттерін жақсартатын түрлі қоспаларды қоса отырып, синтетикалық немесе минералды негізге әзірленеді. Материалдың әрекет ету принципі барлық бөлшек беттерінде тығыз қорғаныс үлдірін құраудан тұрады, ол беттердің зақымдаудан және алдын ала ескіруден қорғанысын қамтамасыз етеді. Жоғары пайдалану жүктемелерінде және жоғары температуралар мезетінде қорғаныс үлдірі өзінің бүтіндігін сақтауы тиіс, осындай көрсеткішке жету үшін материал белгілі бір тұтқырлыққа ие болуы тиіс.

Ең жақсы трансмиссиялық май – оның қасиеті мен жіктелімі

Трансмиссия элементтеріне түсетін маңызды жүктемелер майлаушы материалдан механизмдерді айналдырудың жоғарғы жылдамдықты режимдері жағдайларында сырғуды жеткілікті түрде қамтамасыз етуді біркелкі ұстап тұруын талап етеді. Одан басқа, синтетикалық трансмиссиялық май қалыпты түрде жұмыс істеп, -60 бастап, +150°С дейінгі температуралық режим ауқымында өзінің функционалдық мүмкіндіктерін және қысымның үлкен көрсеткіштерін жоғалтпауы тиіс.

Трансмиссиялық майлар SAE және API санаттары бойынша тұтқырлық параметрлері бойынша жіктеледі. Тұтқырлық төрт класқа бөлінеді: 9, 12, 18 және 34. Сонымен қатар, майлаушы материалдар 5 топқа бөлінеді, біріншісіне құрамында қоспалары жоқ майлар жатады, екіншісінен бастап, бесіншісіне дейінгі топқа – қоспалары бар майлар жатады, топ жоғары болған сайын, қоспа соғұрлым тиімдірек болады.

Барлық маусымды трансмиссиялық майлар майлаушы материалды жыл бойы қолдануға мүмкіндік береді, ол бөлшектердің тозуынан жоғары қорғанысқа, жоғары тұтқырлыққа және ағатын қасиетіне ие, сондай-ақ, келесі қасиеттерге де ие болады:

  • Үйкелу кезінде күш беретін агрегаттар жұмысының энергия жоғалтуын төмендетеді;
  • Беттері тұрақты түрде өзара жанасуда болатын бөлшектердің қызып кетуіне жол бермейді;
  • Бөлшектерді Алдын ала тозудан, қысылып қалудан қорғайды;
  • Тісті механизмдердің жұмысымен туындаған шуыл мен діріл деңгейін азайтады;
  • Бөлшектерге түсетін соққы жүктемесін азайтады.

Трансмиссиялық майды автомобиль маркасы бойынша таңдау, бұл жерде қозғалтқыш типіне, моделі мен шығарылған жылы маңызға ие болады. Бұл жағдайда өндіруші зауытпен қарастырылған және автомобильді пайдалану жөніндегі техникалық нұсқаулықта көрсетілген майды қолдану қажет. Жоғарыда аталған функцияларды ұзақ уақыт, әрі ақаусыз орындау үшін майлаушы материал келесі қасиеттерге ие болуы тиіс:

  • Жақсы тозуға тұрақты және тырналуға қарсы қасиеттерге ие болуы, қышқылдануға төзімді болуы;
  • Оны жоғары температурада және сумен өзара әрекеттесуден сақтай отырып тұтқырлықтың жоғары шектеріне ие болуы;
  • Агрегаттардың трансмиссиялық процеске қатысатын резеңке және пластик элементтерімен өзара әрекеттесуі;
  • Тұрақты химиялық реакцияға ие болуы, сақтаудың ұзақ мерзіміне ие болуы.