Skip to content

Мотор майының қызмет мерзімі өтіп кетті ме?

 

Оңтайлы жағдайларда (қалыпты температурада өзіндік, жабық контейнерлерде сақталған жағдайда мотор майы әдетте, ұзақ уақыт бойы тұрақты болып қалады. Контейнердің түбіне тұнба түспеу керек. Контейнерді сілкіп, тұнбаны ыдыратпаңыз. Майды ауыстыру қажет. Мотор майының қасиеттері қолданысының алғашқы екі жылында жақсы болады. Кейін майды ауыстырған жөн.

Пайдаланылған майды кәдімгі қоқыстармен бірге кәдеге асырмаңыз. Май қайта өңдеуден өту керек.